NIEMCY • HOLANDIA • BELGIA

REGULAMIN

Prawa i obowiazki przewoznika RKTRANS Rezerwacja, anulacja i zmiany biletów w firmie RKTRANS Prawa i obowiazki Pasazera Bagaże W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, Przewoźnikowi przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:

Pasażer zobowiązany jest do: Reklamacje Postanowienia końcowe
Wróć